Tävlingsanmälningar

Tävlingsanmälningarna sköts av Jari Sandberg. Föreningen anmäler alltid deltagarna till de nationella skidtävlingarna, man kan inte göra det själv.

ÖSKs tävlingskalender finns på myclub där man skall anmäla sig. Observera att deadlinen för att anmäla sig i myclub alltid är tidigare än tävlingens deadline. Det behövs några dagar för anmälaren att hinna sköta saken.

ÖSK betalar inga efteranmälningar så håll er till angivna tider.

Om man vill delta i tävlingar utanför förenings tävlingskalender så skall man ta kontakt med tävlingsanmälaren i god tid.

Myclubs händelser hittar man här:
https://osterbysportklubb.myclub.fi/flow/events/public