Skidning

Avsikten med ÖSKs gemensamma träningstillfällen är förutom att bygga upp en bra grundkondition och skidteknik att också skapa en god träningsgemenskap oberoende av ålder, kön eller individuell prestationsnivå.

Träningar hålls två gånger i veckan, tisdag klockan 17:30-18.30 och söndag kl 10-11. Före träningarna samlas alla, också föräldrar, i skidstugan för kort information. Träningarna inleds med uppvärmning för att sedan övergå till träningens huvudtema. Träningarna avslutas med nedjoggning eller nedvarvning i lekform.

Viktigt att ha något roligt inslag i varje träning. Uppvärmning och nedvarvning kan ibland hållas gemensamt med alla åldersgrupper. Ju flere desto roligare!

För barn 10 år uppåt finns ett träningschema. Det kommer att utgöra stommen i träningsupplägget. Anpassning till de olika åldersgrupperna kommer dock att göras. Nybörjare läggs alltid in i en grupp som passar deras kunskapsnivå.

För de yngre finns inget fast träningschema. Där bygger träningen väldigt mycket på improvisation, intuition och mycket lek. 

Man får gärna komma med några gånger och kolla hur man trivs på träningarna, vi driver inte in medlemsavgiften efter första träningen. Det är bara att dyka upp på träningen och anmäla sig till en tränare så hittar vi tillsammans en lämplig träningsgrupp för var och en.