Är du intresserad av motion och natur?

Då har vi idrottsgrenen för dig!

Kom med och skida i vårt trevliga gäng i ÖSK. Passar såväl för flicka som pojke från 4-år och uppåt, även föräldrar.

Medan vi väntar på snö under sommaren och hösten motionerar och leker vi bl.a. på spånbanorna i Västerby. Träningsdagar är onsdag kl. 18 och söndag kl. 10. 
Genast då vädrets makter möjliggör konstsnötillverkning inleds skidsäsongen med bl.a. skidteknikträning och “Skidkul” för juniorerna i åldern 4 till 20 år under ledning av ett antal tränare. Juniorer i åldern 6-8 kan låna skidor, stavar och kängor under träningarna.

Man får gärna komma med några gånger och kolla hur man trivs på träningarna, vi driver inte in medlemsavgiften efter första träningen. Det är bara att dyka upp på träningen och anmäla sig till en tränare så hittar vi tillsammans en lämplig träningsgrupp för var och en.


Medlemsavgiften för en skidsäsong är 10 euro per person.

Man får en massa för medlemsavgiften, men vi vill hålla den så pass låg så att den inte skall utgöra ett hinder för någon.

Klicka här så får du skriva in dig!  Vi använder ett system som heter myClub för att sköta vårt medlemsregister.

För att bli medlem klickar du på länken här och skriver in dig i vårt medlemsregister myClub. Skriver du in både dig och ditt barn skriver du di själv som vårdnadshavare för barnet.

Efter att vi kollat dina uppgifter får du en räkning med referensnummer med vilken du får betala medlemsavgiften.

Det går också bra att anmäla sig till träningsledaren under en träning, så hjälper hen dig.

Du uppdaterar själv dina uppgifter i medlemsregistret. Obsevera att om din e-post adress förändras bör du själv uppdatera den i medlemsregistret.