Kostnadsersättningar

  • ÖSK:s styrelse har 26.8.2019 uppdaterat principerna för kostnaderssättningar som kan betalas ut åt medlemmar för tävlings och träningsverksamhet. En detaljerad beskrivning finner du i dokumentet Principer för kostnadsersättningar nedan
  • Mindre inköp för ÖSK:s räkning kan göras av personer styrelsen givit rätt till inköp. Inköpen skall helst göras så att en faktura erhålls, men i de fall där medlemmen lagt ut egna pengar betalas ersättning direkt till medlemmens bankkonto mot inlämnat kvitto och kostnadsserättningsblankett. 
  • Föreningen har instiftat en så kallad elitfond ur vilken aktiva utövare som fyllt 17 år kan anhålla om bidrag. Mera detaljerade kriterierna för sökande finns i dokumentet Kriterier för ersättning ur ÖSKs elitfond.
  • Alla utbetalningar direkt till en medlem kräver att den ikraftvarande blanketten för ersättningsansökan tillsammans med vederbörande kvitton är lämnad till och godkänd av ordföranden. Blanketten finns nedan.
  • För utbetalning av stipendier skall kostnadsersättningsblanketten fyllas i och kvitton tillsammans med stipendiet lämnas in till ordföranden