Medlemsregister

ÖSKs medlemsregister upprätthålls i ett program som heter myClub.

https://osterbysportklubb.myclub.fi/login

Alla medlemmars uppgifter sparas i registret. Du kan själv logga in i myClub och kontrollera dina uppgifter. Om du inte längre önskar vara medlem kan du meddela därom eller låta bli att betala din medlemsavgift. Om du inte betalat din medlemsavgift före verksamhetsåret är slut, stryks du automatiskt ur medlemsregistret.