Skidskytte

I skidskytte (biathlon) kombinerar man två olika och väldigt krävande grenar, skidning och skytte. I skidmomentet tillämpas alltid fristil och skjutningen utförs med miniatyrgevär. De utövare som tävlar i 17 års klassen eller äldre bär geväret på ryggen under hela tävlingen. Man skjuter 2 eller 4 gånger beroende på tävlingstyp. Varje skjutning innefattar en serie på fem skott. Måltavlan är placerad 50 m från skjutplatsen. Skjutningen utförs antingen liggande eller stående. Stående endast för 17 åringar eller äldre. 11 åringar och yngre skjuter alltid med stöd under geväret. Måltavlans diameter vid liggande skytte är 4 cm och vid stående 11 cm. Om tävlande inte lyckas pricka tavlan följer straffvarv på en kort straffrunda eller straffminut. I stafett har tävlande tre reservpatroner per skjutplats. Skidsträckorna varierar beroende på ålder och kön från 3 till 20 km. Tävlingsformerna är sprint, jaktstart, normal tävling, samstart och stafett.
Skidskytte är mycket populärt främst i Mellan-Europa, men intresset är på ökande runt hela världen.

Inom Österby Sportklubb finns en grupp barn och ungdomar som sysslar med skidskytte. Under sommarhalvåret löper man istället för skidar och då heter grenen löpskytte.

Gemensamma regler för träning och tävling

-All verksamhet görs så att säkerheten på skjutplatsen kan garanteras.

-Tränarens direktiv följs för att uppnå detta.

-På träningar och tävlingar visar skidskyttarna en god gemensam ÖSK-anda!

-Vid inskjutning till tävling bestämmer startordningen inskjutningsordningen.

-Inskjutningstavlan anges av tränaren.

-På skjutplatsen befinner sig endast skytt och med de yngsta skyttarna  assistent som ansvarar för vapnet.

-Observatörerna befinner sig på egen plats bakom skjutplatsen och ger därifrån direktiv åt skytten.

-Övriga som följer med träning/tävling gör det från åskådarplats så att arbetsro garanteras åt skyttar samt tränare.

-Vid de gemensamma träningarna infinner sig deltagarna på utsatt tid och  förbereder gemensamt träningen.

-Efter träningen deltar alla gemensamt i återställandet av skjutplatsen.

-Träning på skjutplatsen sker endast på av föreningen fastställda tider med av föreningen utsedd ansvarsperson.

Om du är intresserad av löp- eller skidskytte, tag då kontakt med Terttu Augustsson 040-7208188


Löp- och skidskyttetävlingars anmälningar sköts av Eija Ingberg. Telefon 040-525 9609, e-mail eija.ingberg-selenius(at)pp.inet.f