Kostnadsersättningreglerna är uppdaterade

Kostnadsersättningsreglerna är uppdaterade av styrelsen den 26.8.2019 och de är i kraft tills vidare. Den största förändringen är att föreningen inte längre betalar ut kilometersättningar. Man kan dock ännu få rese-ersättning även för användandet av bil vid transporter, då mot bränslekvitto.
Dokumentet kan laddas ned från den här sidan:
https://osterbysportklubb.fi/kostnadsersattningar/

Kategorier:
Okategoriserade